„MEDIJŲ LABORATORIJOS KELIONĖ PO LIETUVĄ: LIETUVOS BENDRUOMENIŲ AUDIOVIZIJA’ 2012“

Media lab

LIETUVOS REGIONŲSOCIALINĖS INTEGRACIJOS IR KULTŪRINĖS PLĖTROS PROJEKTAS

„MEDIJŲLABORATORIJOS KELIONĖ PO LIETUVĄ: LIETUVOS BENDRUOMENIŲ AUDIOVIZIJA’ 2012“

plakatas_mzProjektas sukurtas taip, kad pasieks dešimt Lietuvos miestelio/kaimo bendruomenių, kurių įvairaus amžiaus, socialinės padėties nariai suformuos  kūrybines grupes  ir komandinio darbo pincipais mišriose grupėse mokysis, planuos, organizuos, tyrinės, eksperimentuos, kurs ir pristatys audiovizualinius kūrinius savo bendruomenių kasdienos savi refleksijos tematika. Kartu su vietos gyventojais kūrybinį palaikomąjį vaidmenį atliks vietos menininkai bei organizacinį palaikomąjį vaidmenį  –  vietos kultūros projektų organizatoriai.

Projektas prisidės prie bendruomenių socialinės integracijos, kūrybingumo ir iniciatyvumo ugdymo.

Tikslai:

 •  Sutelkti ir apjungti įvairaus amžiaus miestelio/kaimo bendruomenės narius, ypač jaunimą ir vyresnio amžiaus, bendram kūrybiniam darbui, kurio metu bus įamžinta bendruomenės kasdiena, papasakotos savos garso ir vaizdo istorijos;

•  Įkvėpti bendruomenių gyventojus pamatyti ir atskleisti jų gyvenamos aplinkos, žmonių, jų tarpusavio santykių, jų veiklos grožį, dermę ir prasmę, naudojant garso ir vaizdo įrašymo įrenginius;

•  Paskatinti bendruomenių gyventojus komandose tyrinėti, eksperimentuoti ir kurti savo bendruomenės vaizdo ir garso refleksijas, kurti vaizdo ir garso pasakojimus;

•  Įtraukti vietos profesionalius ir mėgėjus fotografijos, video ir garso menininkus, sudaryti jiems sąlygas tapti kūrybinės veiklos telkėjais ir lyderiais savo regione;

•  Sudominti bendruomenių gyventojus audiovizualiaisiais menais: fotografija, video menu ir dokumentiniu kinu, šiuolaikinių garso kompozicijų kūryba, pasitelkiant gyvas ir elektronines priemones.

•  Sukurti galimybes kūrybinės savirealizacijos patirtims gimti, komandinio darbo įgūdžiams formuotis,

vystytis organizaciniams, vadybiniams ir viešosios komunikacijos gebėjimams.

 

Uždaviniai:

•  Suburti kūrybingą, kvalifikuotą keliaujančios medijų laboratorijos komandą, aprūpintą  šiuolaikine audiovizualine technika ir įtraukiančią vintažinių ir buitinių techninių priemonių naudojimą, kuri mokys ir vadovaus vietos bendruomenių projekto grupėms.

•  Suformuoti vietos bendruomenėse fotografijos, video ir garso kūrybines grupes;

•  Mokyti projekto dalyvius dirbti su garso, fotografijos ir video įranga, suteikti  žinių apie kadro kompoziciją, apšvietimą, video montažo pradmenis, garsą, ritmą, garsų derinius ir jų sąsajas su nuotaika, mintimi, emocija;

•  Dirbant grupėse tyrinėti pasirinktus bendruomenės kasdienos elementus, sudaryti įrašymo planus ir juos  įgyvendinti, bendradarbiauti su kitais bendruomenės nariais, eksperimentuoti kuriant vaizdo ir garso kompozicijas, organizuoti baigiamąjį renginį bendruomenei;

•  Palikti ateičiai užfiksuotus 2012 m. dešimties Lietuvos bendruomenių kasdienio gyvenimo fragmentus ir (savi)refleksijas audiovizualinio meno forma.

„MEDIJŲ LABORATORIJOS KELIONĖ PO LIETUVĄ: LIETUVOS BENDRUOMENIŲ AUDIOVIZIJA’ 2012“Facebook puslapis